همکاری مجدد نیوتک و پلیمر گلپایگان در اجاره کیوسک

زمان شروع پروژه: 
زمان پایان پروژه: 
مدت زمان اجرای پروژه: 
نوع کارفرما: 
همکاری مجدد نیوتک و پلیمر گلپایگان در اجاره کیوسک

همکاری مجدد نیوتک و پلیمر گلپایگان در اجاره کیوسک های دریافت اطلاعات

همکاری مجدد نیوتک و گروه صنعتی پلیمر گلپایگان در زمینه اجاره استند لمسی و نرم افزار دریافت اطلاعات، از آن جهت که ما را در مسیرجلب رضایت مشتری و تداوم همکاری ها رو به جلو می راند ، بسیار موجب دلگرمی ماست؛ با توجه به بازخورد فوق العاده بازدیدگنندگان محترم به استفاده از کیوسک های لمسی در غرفه های نمایشگاهی که سهولت وجذابیت کم نظیری را فراهم آورده بود،  مفتخریم برای بار دوم در تجربه همکاری با پلیمر گلپایگان، اینبار در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تأسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی غرفه آن شرکت محترم را به کیوسک لمسی نیوتک ونرم افزار دریافت اطلاعات تجهیز نمودیم؛ اینبار نیز این امکان برای بازدیدکنندگان محترم فراهم آمد تنها با لمس کردن دستگاه، اطلاعات شان اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تماس، زمینه فعالیت و .. را وارد کرده و سپس از طرف شرکت پلیمر، پیام خوشامد گویی و اطلاعات تکمیلی برای مخاطبان عزیز ارسال شود و ضمناً یک منبع اطلاعاتی غنی از بازدیدکنندگان در اختیار آن مجموعه محترم قرار گرفت.

ضمن ابرازی خرسندی از تداوم همکاری با مجموعه محترم پلیمر گلپایگان، از اعتماد آن مجموعه محترم کمال قدردانی را داریم.

محصولات ارائه شده

کیوسک لمسی سری A

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری B

 ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری C

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری D

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری G

● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● مجتمع های تجاری و اداری ● غرفه های نمایشگاهی ● موزه ها و اماکن گردشگری ● دفاتر ساختمانی

کیوسک لمسی سری I

  ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری L

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری P

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری S

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری SKCH

● فرودگاه ها ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

نمونه کارهای مشابه