اجاره کیوسک لمسی نیوتک در غرفه سیل صنعت رگا

زمان شروع پروژه: 
زمان پایان پروژه: 
مدت زمان اجرای پروژه: 
نوع کارفرما: 
اجاره کیوسک لمسی نیوتک در غرفه سیل صنعت رگا

تک همواره در نمایشگاه های بین المللی مختلف حضور پررنگی داشته است؛ چراکه با عنوان اجاره استند، میز و کامپیوتر لمسی نیوتک، امکان استفاده موقتی از آن ها برای مشتریان عزیز ایجاد می شود؛ خدمات اجاره محصولات، از آن جهت که محدودیت های مالی را برای استفاده از دستگاه ها برمی دارد، مخاطبان بیشتری را تحت پوشش قرار داده و بسیار محبوب است. این بار در نمایشگاه نفت و گاز، غرفه شرکت سیل صنعت رگا به کیوسک لمسی نیوتک تجهیز شد؛ بدین ترتیب نهایت سهولت در ارائه خدمات و جذابیت برای صاحبان غرفه و بازدیدکنندگان فراهم آمد.

نیوتک از همکاری با سیل صنعت، اولین شرکت تخصصی در زمینه مواد آببندی و روانکاری شیرآلات، کمال افتخار را دارد.

شما می توانید با کلیک بر روی لینک لنزور نیوتک، تصاویر مربوط به این پروژه را مشاهده فرمایید.

محصولات ارائه شده

کیوسک لمسی سری A

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری B

 ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری C

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری D

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری G

● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● مجتمع های تجاری و اداری ● غرفه های نمایشگاهی ● موزه ها و اماکن گردشگری ● دفاتر ساختمانی

کیوسک لمسی سری I

  ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری L

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری P

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری S

● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

کیوسک لمسی سری SKCH

● فرودگاه ها ● موزه ها و اماکن گردشگری ● مجتمع های تجاری و اداری ● بانک ها، هتل ها و بیمارستان ها ● غرفه های نمایشگاهی

نمونه کارهای مشابه